АТОМНОЕМІСІЙНА СПЕКТРОМЕТРІЯ З ІНДУКТИВНОЗВ'ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ

inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

Analytical Chemistry (Ukr-Eng) 

АТОМНОЕМІСІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ →← АТОМНОАБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ З АТОМІЗАЦІЄЮ В ГРАФІТОВІЙ ПЕЧІ

T: 0.090283784 M: 3 D: 3