АТОМНО-ЕМІСІЙНА СПЕКТРОМЕТРІЯ З ІНДУКТИВНО-ЗВ'ЯЗАНОЮ ПЛАЗМОЮ

inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

Analytical Chemistry (Ukr-Eng) 

АТОМНО-ЕМІСІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ →← АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ З АТОМІЗАЦІЄЮ В ГРАФІТОВІЙ ПЕЧІ

T: 0.064719279 M: 4 D: 3